Tư vấn xây dựng chiến lược hoạt động và quản lý vận hành theo BSC

Những doanh nghiệp nào cần dịch vụ này?

  • Doanh nghiệp thiếu chiến lược hoạt động hoặc có chiến lược nhưng không đồng bộ giữa chiến lược và các hoạt động vận hành hàng ngày
  • Doanh nghiệp mất dần thị phần hoặc sau nhiều năm thành lập vẫn chưa thể bứt phá về doanh thu
  • Doanh nghiệp muốn hệ thống lại hoạt động vận hành theo tổ chức để tăng trường và phát triển bền vững

HTD Solutions & Consulting sẽ giúp khách hàng thế nào?

Chúng tôi sẽ giúp Doanh nghiệp của bạn hưởng lợi từ việc phát triển chiến lược kinh doanh hiệu quả và thông suốt từ đó đạt được sự phát triển bền vững và thành công lâu dài thông qua các hoạt động:

  • Giúp khách hàng phân tích các lợi thế cạnh tranh của DN, đánh giá lợi thế cạnh tranh của DN so với đối thủ
  • Thiết lập bản đồ chiến lược trong chu kỳ kinh doanh
  • Xây dựng cách vận hành chiến lược đó theo phương pháp thẻ điểm cân bằng BSC
  • Đảm bảo chiến lược được thực hiện thông suốt và thống nhất từ trên xuống dưới, giúp tối ưu hóa các hoạt động vận hành.