Phát triển tiềm năng lãnh đạo và xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa thông qua Coaching và Mentoring

Những khách hàng nào cần dịch vụ này?

  • Doanh nghiệp muốn phát triển năng lực lãnh đạo cho quản lý cấp trung nhằm tăng hiệu suất làm việc và gắn kết đội ngũ
  • Doanh nghiệp chưa có nguồn lực hoặc chưa có đủ kinh nghiệm để xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả, thiếu các công cụ và phương pháp đo lường hiệu quả của các chương trình đào tạo
  • Doanh nghiệp muốn phát triển nhân sự nội bộ nhưng triển khai thực thi chưa hiệu quả

HTD Solutions & Consulting sẽ giúp khách hàng thế nào?

  • Phân tích nhu cầu đào tạo thực tế dựa trên mục tiêu chiến lược, từ đó thiết lập lộ trình đào tạo và khung chương trình phù hợp với từng vị trí
  • Huấn luyện và thực hành kỹ năng mentor cho quản lý theo chương trình mentoring, đồng hành và triển khai thực hiện thực tế trong 6 tháng
  • Cung cấp các phiên coach 1-1 với các quản lý dựa trên nhu cầu cụ thể của từng cá nhân, giúp họ phát triển các kỹ năng lãnh đạo cần thiết