Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp IVDs

Những khách hàng nào cần dịch vụ này?

  • Các doanh nghiệp IVDs gặp khó khăn trong việc phát triển các sản phẩm IVDs do thiếu chiến lược kinh doanh hoặc chưa hiểu về thị trường, khách hàng
  • Doanh nghiệp IVDs muốn tối ưu hóa các cơ hội trên thị trường và tăng trưởng vượt trội thông qua việc đánh giá lại dòng sản phẩm và xây dựng mới chiến lược kinh doanh

HTD Solutions & Consulting sẽ giúp khách hàng thế nào?

  • Phân tích ưu nhược điểm, thị trường, thị phần của doanh nghiệp đang phân phối sản phẩm IVDs.
  • Đánh giá từng dòng sản phẩm, xác định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, tối ưu hóa các cơ hội trên thị trường, tăng hiệu quả nhận diện thương hiệu
  • Xây dựng chiến lược kinh doanh và marketing phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp IVDs.