Tư vấn xây dựng cơ chế lương thưởng và hệ thống đánh giá nhân viên theo khung năng lực

Những doanh nghiệp nào cần dịch vụ này?

  • Doanh nghiệp cần cơ chế lương thưởng công bằng minh bạch và phù hợp để giữ chân nhân viên, khích lệ và thu hút người tài
  • Doanh nghiệp chưa có các tiêu chí đánh giá nhân viên, mong muốn xây dựng hệ thống đánh giá đo lường năng lực của từng vị trí làm việc trong công ty
  • Doanh nghiệp muốn cải thiện hiệu suất và động lực làm việc của nhân viên

 

HTD Solutions & Consulting sẽ giúp khách hàng thế nào?

  • Thiết kế cơ chế lương thưởng công bằng và hấp dẫn dựa trên hiệu suất làm việc và các tiêu chí kích thích động lực làm việc của nhân viên
  • Phân tích, đánh giá hiện trạng cơ cấu tổ chức và nhân sự hiện tại của DN, xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá năng lực nhân viên theo từng vị trí
  • Hướng dẫn sử dụng kết quả đánh giá năng lực để xây dựng lộ trình đào tạo và phát triển nhân viên